Култура

пЛОВдив

Какво може да се каже за Пловдив? Честичко го винях за недостатъчността на пределите му, исках от него невъзможни неща, но реално погледнато ...